cestovni-ruch.czCOT BusinessCOT mediaCZeCOT.infoWMP.czXMLevents

Právě se stalo: Vláda schválila novelu zákona č. 159/1999 Sb.

Zařazeno v
Outgoing

6.11.2017

Vláda dnes dle očekávání schválila návrh novely zákona č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. ČTK o tom informovala Veronika Vároši, mluvčí ministerstva pro místní rozvoj (MMR), které návrh předložilo. Důvodem zavedení novely je povinnost České republiky zavést do práva směrnici Evropské unie o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách. Podle MMR je hlavním cílem novely sjednocení pravidel pro zájezdy v rámci vnitřního trhu EU, které zvýší ochranu spotřebitele.

Novela zákona souvisí s transpozicí evropské směrnice do tuzemské legislativy

„Hlavním motivem pro přijetí nové právní úpravy je zejména splnění transpoziční povinnosti. Mezi další motivy patří snaha o zkvalitnění podnikatelského prostředí a snaha o nastavení rovnějších podmínek pro podnikání tak, aby se zvýšila konkurenceschopnost národních cestovních kanceláří. Zásadním motivem je i snaha o vyšší ochranu spotřebitele," uvedlo MMR.

Zákon mimo jiné zpřesňuje podmínky pro získání koncese k provozování cestovní kanceláře. Přesněji vymezuje pojem zájezd. Také se přizpůsobuje zvýšenému množství prodaných zájezdů na internetu. Další výhodou jsou podle MMR i jasná pravidla o pomoci v nesnázích.

„Výhodou jsou i nová pravidla týkající se uznání ochrany pro případ úpadku cestovní kanceláře z jednoho členského státu ve druhém členském státě. Díky zpřesnění klíčových pojmů, jako jsou například zájezd, cestovní služba, prodejní místo, a rovněž zpřesnění právní úpravy, se zvýší právní jistota všech, kterým je norma určena. Tedy jak zákazníkům, tak i podnikatelům," doplnila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Zákon rovněž počítá se zřízením garančního fondu cestovních kanceláří pro náhradu nároků zákazníků v případě úpadku nebo náhradu té části služeb, které zákazník cestovní kanceláři zaplatil a které mu nebyly poskytnuty. Základem pro výpočet ročního příspěvku do garančního fondu jsou roční plánované tržby cestovní kanceláře z prodeje zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu. Maximální výše ročního příspěvku se navrhuje na 0,25 procenta ze základu, tj. z výše ročních plánovaných tržeb. Proti institutu garančního fondu, výši ročního příspěvku do něj i proti některým jiným pasážím návrhu novely se v minulosti opakovaně ozývali představitelé profesních svazů sdružujících cestovní kanceláře a agentury. Dostatečnou ochranu zákazníka podle nich zaručuje již stávající legislativní úprava. O problematice transpozice evropské směrnice do tuzemské legislativy i dalších otázkách spojených s výjezdovým ruchem se bude debatovat na prosincové COTakhle snídani.

 Foto: Shutterstock.com