cestovni-ruch.cziCOT.czCZeCOT.infoWMP.czXMLevents

Velká cena cestovního ruchu 2010

Zařazeno v
Outgoing
Incoming
Města & Regiony
HORECA & MICE
Studenti & Učitelé

02/2011

Během doprovodného programu veletrhů GO a REGIONTOUR v Brně byli 13. ledna vyhlášeni vítězové prvního ročníku Velké ceny cestovního ruchu. Ocenění byla předána v kategoriích Nejlepší jednotná kampaň, Nejlepší turistický portál, Nejlepší turistický produkt, Nejlepší cestovní kancelář a Nejlepší elektronický newsletter. Vyhlašovateli soutěže byly Veletrhy Brno a vydavatelství C.O.T. media.

Velká cena cestovního ruchu vznikla spojením dvou prestižních soutěží Náš kraj (vydavatelství C.O.T. media), a Grand Prix Regiontour (Veletrhy Brno) V minulosti byla soutěž otevřena pouze krajským úřadům, organizacím destinačního managementu, turistickým regionům, městům a obcím. Letos poprvé se do soutěžního klání zapojily i cestovní kanceláře.

„Již v uplynulých letech jsme se soutěží Náš kraj snažili přispět ke zviditelnění kvalitních propagačních a informačních materiálů vydávaných tuzemskými subjekty cestovního ruchu, respektive zdařilých turistických produktů. Nepřímo tak soutěž přispívala ke zlepšení kvality v této oblasti,“ vysvětlila jednatelka C.O.T. media Ing. Eva Frindtová. „Těší mě, že díky partnerství s Veletrhy Brno, spojením s Grand Prix Regiontour a vytvořením kategorií i pro cestovní kanceláře se soutěž posunula na ještě vyšší úroveň. Jsem přesvědčena, že se Velká cena cestovního ruchu může stát určitým etalonem kvality v oblasti cestovního ruchu v České republice,“ dodala.

„Naše původní soutěž Grand Prix Regiontour oceňovala vždy ty nejlepší turistické produkty prezentované na aktuálním veletrhu REGIONTOUR,“ říká Ing. Miloň Mlčák, manažer projektů GO a RE­GIONTOUR. A dodává: „Po navázání spolupráce s vydavatelstvím C. O. T. media je Velká cena cestovního ruchu koncipována jako celoroční projekt a v letošním roce jsme ji rozšířili o kategorii pro cestovní kanceláře. Prestiž soutěži dodává tradiční spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Asociací krajů České republiky, agenturou CzechTourism, Asociací cestovních kanceláří ČR a Aso­ciací českých cestovních kanceláří a agentur ČR.“

Ve čtyřech kategoriích, které hodnotila odborná porota, splňovalo podmínky zařazení do soutěže 63 přihlášek. V páté kategorii bylo odbornou, ale i širokou veřejností hodnoceno 55 cestovních kanceláří.

Text: -cot-

Foto: Petr Manuel Ulrych


Kategorie „Nejlepší jednotná kampaň“

Podmínkou pro zařazení do soutěže bylo zaslání souboru alespoň tří materiálů z balíčku jedné kampaně – např. katalog, plakát, mapa, DVD, venkovní reklama apod.

Ocenění předávali za Asociaci krajů České republiky Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje a Ing. Jiří Kuliš, generální ředitel Veletrhů Brno

1. místo – Olomoucký kraj – Kampaň zima 2010/2011

 

Cenu převzal Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje (vlevo)2. místo – Národní vinařské centrum

 

Cenu převzal Ing. Jaroslav Machovec, ředitel Vinařského fondu ČR3. místo – Jihomoravský kraj

 

Cenu převzal Ing. Ivo Minařík, vedoucí odboru regionálního rozvojeSpeciální cena Asociace krajů – Statutární město Olomouc

 

Cenu převzali RNDr. Jan Holpuch, Ph.D., náměstek primátora a Ing. Helena Pospíšilová, vedoucí odd. propagace a marketinguKategorie „Nejlepší turistický portál“

Porota hodnotila přehlednost, uživatelskou přívětivost, inovativní služby, množství informací, grafický vzhled, počet jazykových mutací atd. Ceny předávali Ing. Michal Janeba, náměstek ministra pro regionální rozvoj a cestovní ruch a Ing. Eva Frindtová, jednatelka vydavatelství C.O.T. media

1. místo – Krajský úřad Ústeckého kraje za portál www.branadocech.cz

 

 

Cenu převzal Bc. Radek Vonka, radní Ústeckého kraje

2. místo – Centrála cestovního ruchu Východní Moravy
za portál www.vychodni-morava.cz

 

Cenu převzal Ing. Jindřich Ondruš, náměstek hejtmana Zlínského kraje

  

3. místo – Pražská informační služba za portál www.praguewelcome.cz

 

Cenu převzala PhDr. Jaroslava Nováková, ředitelka pro turistický ruch
a odborné činnosti

Speciální cena ministra pro místní rozvoj Jihomoravský kraj
za portál
www.jizni-morava.cz

 

 

Cenu převzala Ivana Lukášková, vedoucí odd. cestovního ruchu


Další strana