cestovni-ruch.cziCOT.czCZeCOT.infoWMP.czXMLevents

Středočeský kraj v datech ČSÚ: 3. čtvrtletí 2020

Zařazeno v
Incoming
Města & Regiony
HORECA & MICE

9.2.2021

 Zatím nejnovější data Českého statistického úřadu hovoří o tom, že v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) ve Středočeském kraji se ve 3. čtvrtletí loňského roku ubytovalo 443 748 hostů. To představuje meziroční pokles o 2,5 procenta. Počet přenocování vzrostl o necelá 3 procenta.

Turisté v Kutné HořeStředočeský kraj zaznamenal v období červenec – září 2020 více než 12% nárůst domácích hostů. Těch se ve třetím čtvrtletí ubytovalo celkem 406 056. Ani tento nárůst ale nedokázal vykompenzovat téměř 60% pokles příjezdů hostů zahraničních. Nerezidentů bylo v HUZ v kraji ve třetím kvartálu zaznamenáno 37 692. Nejčastěji se ve středních Čechách ubytovávali hosté z Německa, Slovenska, Polska, Rakouska a Nizozemska. 

Poněkud pozitivnější vývoj byl vysledován u počtu přenocování. U tohoto ukazatele došlo k meziročnímu nárůstu o 2,9 procenta. Ubytovatelé za to vděčí opět hlavně domácím hostům, jejichž počet přenocování se zvýšil oproti třetímu čtvrtletí roku 2019 o 15,5 procenta (celkem šlo o 1,13 mil. přenocování). Počet přenocování zahraničních turistů meziročně poklesl o 56 procent, celkově v daném období realizovali nerezidenti v kraji necelých 92 tis. noclehů.


Tab. 1: Návštěvnost HUZ v 3. čtvrtletí 2020 a za celý rok 2019
 

Období  Počet hostů  
Nerezidenti Rezidenti Celkem
červenec 13 535 154 045 167 580
srpen 16 076 167 532 183 608
září 8 081 84 479 92 560
3. Q 2020 37 692 406 056 443 748
Podíl na ČR 3,6 % 8,2 % 7,4 %
rok 2019 274 537 898 414 1 172 951
Podíl na ČR 2,5 % 8,1 % 5,3 %
Období  Počet přenocování  
Nerezidenti Rezidenti Celkem
červenec 33 164 455 662 488 826
srpen 38 448 471 819 510 267
září 20 264 199 938 220 202
3. Q 2020 91 876 1 127 419 1 219 295
Podíl na ČR 3,5 % 7,6 % 7,0 %
rok 2019 595 196 2 104 182 2 699 378
Podíl na ČR 2,2 % 7,1 % 4,7 %

 

  Tab. 2: Meziroční změny v návštěvnosti HUZ

Období  Přírůstek/Úbytek hostů v %  
Nerezidenti Rezidenti Celkem
červenec −60,8 +12,1 −2,6
srpen −51,7 +23,4 +8,6
září −67,8 −5,2 −19,0
3. Q 2020 −59,4 +12,1 −2,5
rok 2019 −0,2 +6,1 +4,5
Období  Přírůstek/Úbytek počtu nocí v %  
Nerezidenti Rezidenti Celkem
červenec −60,5 +13,0 +0,4
srpen −48,6 +23,3 +11,6
září −59,7 +5,1 −8,4
3. Q 2020 −56,0 +15,5 +2,9
rok 2019 −1,2 +3,1 +2,1

 

Zdroj dat: -ČSÚ-
Foto: Shutterstock.com