cestovni-ruch.cziCOT.czCZeCOT.infoWMP.czXMLevents

Regiony

Zprávy z A.T.I.C. ČR Zprávy z A.T.I.C. ČR 01/2002 | Na základě dohody mezi naším časopisem COT Business a Asociací turistických informačních center ČR, Vám budeme každý měsíc na našich stránkách přinášet zajímavé informace z činnosti asociace, novinky a názory informačních center na různá témata. Více › Zprávy z A.T.I.C. ČR Zprávy z A.T.I.C. ČR 02/2002 | Na základě dohody mezi naším časopisem a Asociací turistických informačních center ČR, Vám budeme každý měsíc na našich stránkách přinášet zajímavé informace z činnosti asociace, novinky a názory informačních center na různá témata. Více › Metodický postup při stanovování hodnot a typů potenciálu cestovního ruchu 03/2002 | I. část Jak jsme Vás informovali v únorovém čísle na str. 19, každý měsíc si budete moci na našich stránkách přečíst část z materiálu „Hodnocení potenciálu cestovního ruchu na území ČR“, který pro Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo životního prostředí zpracoval Ústav územního rozvoje Brno. Více ›
Zprávy z A.T.I.C. ČR Zprávy z A.T.I.C. ČR 03/2002 | Asociace turistických informačních center vznikla v říjnu 1994. Od té doby prošla určitým vývojem. Praktický život a činnost jednotlivých turistických informačních center, které jsou členy asociace, vždy ukázal, že je potřeba některé schválené dokumenty změnit tak, aby odpovídaly současným podmínkám a potřebám. Proto celostátní rada asociace schválila na svém jednání usnesení, že budou přepracovány základní dokumenty a budou dány před schválením nejvyšším orgánem – členským fórem - k široké diskusi mezi členy. Více › Posouzení vlivů návrhu Sektorového operačního programu Cestovní ruch a lázeňství na životní prostředí (SEA SOP CRL) 03/2002 | V lednovém a únorovém vydání COT Business jsme otiskli na pokračování plné znění Sektorového operačního programu Cestovní ruch a lázeňství, který by měl pomoci rozvoji cestovního ruchu v ČR. V návaznosti na tento program Vám přinášíme další materiál s ním související. Více ›