PRAVIDLA SOUTĚŽE

Pro koho je soutěž určena?

Pro subjekty působící v cestovním ruchu:

 

Obecná pravidla platná pro všechny soutěžní kategorie:

  1. Přihlašovatelem může být jakýkoli veřejný či soukromý subjekt, který má autorský vztah (práva) k projektu.

  2. Každý projekt může být přihlášen pouze do jedné soutěžní kategorie.

  3. Jeden projekt není možné přihlásit několika přihlašovateli, resp. každý projekt může být přihlášen pouze jedním přihlašovatelem.

  4. Jeden přihlašovatel může přihlásit více projektů a do různých soutěžních kategorií.

  5. Přihlašovaný projekt byl uveden na trh nebo byl inovován v letech 2019, 2020

Kritéria hodnocení a další specifická pravidla pro jednotlivé kategorie:

 

NEJLEPŠÍ TURISTICKÝ PRODUKT

V kategorii se hodnotí:

 

RESTART V CESTOVNÍM RUCHU (v souvislosti s koronavirovou pandemií)

V kategorii se hodnotí:

 

NEJLEPŠÍ JEDNOTNÁ KAMPAŇ

V kategorii se u souboru alespoň tří materiálů spojených s jednou kampaní (např. katalog, mapa, DVD, plakát, venkovní reklama, inzerce, apod.) hodnotí:

Vzorové materiály kampaně nebo jejich fotodokumentaci (např. dokumentace proběhnuté venkovní kampaně) je nutné připojit jako přílohy k elektronické přihlášce.

NEJLEPŠÍ E - PROJEKT (web, mobilní aplikace, technologie..)

V kategorii se hodnotí:

K hodnocení v této kategorii jsou přizváni i odborníci z oblasti vývoje a tvorby on-line komunikací a portálů.

START UP ROKU

Ze segmentu cestovního ruchu.

V kategorii se hodnotí:

Do soutěže se mohou přihlašovat fyzické, nebo právnické osoby s maximálně dvouletou historií podnikání, případně projekty, které nepřesahují dvouletou lhůtu aktivního působení na trhu. Soutěž hodnotí úspěšné startupy v cestovním ruchu – tedy projekty/společnosti, které se vyznačují inovativností, rychlým růstem, kladným přínosem pro segment cestovního ruchu, kreativitou, případně zajímavým příběhem zakladatelů i samotných projektů.

Termíny

Příjem přihlášek do všech kategorií probíhá do 30. listopadu 2020.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 14. ledna 2020 na veletrzích GO & REGIONTOUR v Brně.

Pokyny pro přihlášení

Doprovodný text (popis projektu) může mít max. 5 tis. znaků včetně mezer. Buďte maximálně výstižní a popište pouze konkrétní přihlašovaný projekt.

Přílohy k přihlášce:

K formuláři máte možnost připojit až deset příloh, jedna příloha v maximální velikosti 3MB. Ty mohou obsahovat náhledy tiskovin, kreativní vizuály, fotodokumentaci propagačních produktů či proběhnutých kampaní. Neboli vše, čím chcete váš projekt prezentovat. Přikládejte pouze ty materiály, které souvisí s přihlašovaným projektem, ostatní materiály budou vyřazeny. Nepřipojujte žádný popis projektu, takový materiál bude vyřazen (k popisu projektu slouží pole Popis projektu).