cestovni-ruch.czCOT BusinessCOT mediaCZeCOT.infoWMP.czXMLevents

Pravidla VCCR

PRAVIDLA SOUTĚŽE

 

Pro koho je soutěž určena?

Pro subjekty působící v cestovním ruchu:

 • krajské úřady
 • města a obce
 • organizace destinačního managementu
 • sdružení turistických regionů
 • cestovní kanceláře
 • hotely
 • lázeňská a wellness zařízení (lázeňská zařízení se statutem léčebných lázní a zařízení v lázeňských místech)
 • wellness zařízení mimo lázeňská místa
 • zahraniční turistické centrály
 • a další komerční i nekomerční subjekty z oblasti cestovního ruchu

Obecná pravidla pro přihlašované projekty platná pro všechny soutěžní kategorie:

 1. Přihlašovatelem může být jakýkoli veřejný či soukromý subjekt, který má autorský vztah (práva) k projektu.

 2. Každý projekt může být přihlášen pouze do jedné soutěžní kategorie.

 3. Jeden projekt není možné přihlásit několika přihlašovateli, resp. každý projekt může být přihlášen pouze jedním přihlašovatelem.

 4. Jeden přihlašovatel může přihlásit více projektů a do různých soutěžních kategorií.

 5. Přihlašovaný projekt byl uveden na trh nebo byl inovován v roce 2015,2016.

Kritéria hodnocení a další specifická pravidla pro jednotlivé kategorie:

NEJLEPŠÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘ

V této kategorii získávají cestovní kanceláře hlasy od svých klientů dle těchto kritérií :

 • zákaznický servis a zkušenosti,
 • zpracování katalogu (vizuál, přehlednost, množství informací),
 • nabídka zájezdů,
 • webové stránky (celkové grafické zpracování, aktuálnost, přehlednost a intuitivnost v nabídkách, dosažitelnost informací).

Do této kategorie se nepřihlašuje, jsou do ní zařazeny všechny cestovní kanceláře podnikající ve výjezdovém a domácím cestovním ruchu v České republice. Podmínkou pro zařazení do soutěže je platné pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu. Pokud cestovní kancelář v průběhu konání soutěže ukončí svou činnost, bude z hlasování vyřazena.

NEJLEPŠÍ TURISTICKÝ PRODUKT

V kategorii se hodnotí:

 • nápaditost a kreativita produktu,
 • úroveň zpracování materiálů, které produkt reprezentují,
 • využití infrastruktury cestovního ruchu,
 • propojení několika služeb či provozovatelů,
 • oslovení a způsob komunikace produktu k cílové skupině,
 • jazykové mutace (pokud je produkt určen i zahraničním návštěvníkům),
 • obchodovatelnost produktu (četnost jeho využití cílovou skupinou).

NEJLEPŠÍ JEDNOTNÁ KAMPAŇ

V kategorii se u souboru alespoň tří materiálů spojených s jednou kampaní (např. katalog, mapa, DVD, plakát, venkovní reklama, inzerce, apod.) hodnotí:

 • nápaditost a kreativita kampaně,
 • typy využitých prostředků komunikace v kampani,
 • úroveň zpracování materiálů, které kampaň reprezentují,
 • oslovení a způsob komunikace kampaně k cílové skupině,
 • jazykové mutace (pokud je kampaň určena i zahraničním návštěvníkům),
 • statistika kampaně (počet oslovených lidí kampaní).

Vzorové materiály kampaně nebo jejich fotodokumentaci (např. dokumentace proběhnuté venkovní kampaně) je nutné připojit jako přílohy k elektronické přihlášce.

NEJLEPŠÍ ELEKTRONICKÝ PROJEKT

V kategorii se hodnotí:

 • kvalita a užitečnost informací,
 • počet jazykových mutací (pokud je projekt určen i zahraničním uživatelům),
 • kvalita zpracování projektu/komunikace,
 • grafické zpracování,
 • intuitivnost navigace a ovládání (uživatelská přívětivost a použitelnost),
 • inovativní služby, uživatelská a komunitní otevřenost (diskuze, sociální sítě apod.),
 • uzpůsobení pro mobilní zařízení (mobil/tablet),
 • přístupnost informací pro handicapované uživatele (zrakově či jinak postižení uživatelé),
 • vnitřní provázanost informací v rámci webu.

K hodnocení v této kategorii jsou přizváni i odborníci z oblasti vývoje a tvorby on-line komunikací a portálů.

START-UP ROKU

Ze segmentu cestovního ruchu.

V kategorii se hodnotí:

 • kreativita a inovativnost projektu
 • přínos projektu pro segment cestovního ruchu
 • UX

Do soutěže se mohou přihlašovat fyzické, nebo právnické osoby s maximálně dvouletou historií podnikání, případně projekty, které nepřesahují dvouletou lhůtu aktivního působení na trhu. Soutěž hodnotí úspěšné Startupy v cestovním ruchu – tedy projekty / společnosti, které se vyznačují inovativností, rychlým růstem, kladným přínosem pro segment cestovního ruchu, kreativitou, případně zajímavým příběhem zakladatelů i samotných projektů.

Termíny

Příjem přihlášek do všech kategorií probíhá do 18. listopadu 2016.
Hlasování v kategorii Nejlepší cestovní kancelář probíhá do 30. listopadu 2016.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 19. ledna 2017 na veletrhu GO & REGIONTOUR v Brně.

Pokyny pro přihlášení

Doprovodný text (Popis projektu) může mít max. 5tis. znaků včetně mezer. Buďte maximálně výstižní a popište pouze konkrétní přihlašovaný projekt.

Přílohy k přihlášce:

K formuláři máte možnost připojit až deset příloh, jedna příloha v maximální velikosti 3MB. Ty mohou obsahovat náhledy tiskovin, kreativní vizuály, fotodokumentaci propagačních produktů či proběhnutých kampaní. Neboli vše, čím chcete váš projekt prezentovat. Přikládejte pouze ty materiály, které souvisí s přihlašovaným projektem, ostatní materiály budou vyřazeny. Nepřipojujte žádný popis projektu, takový materiál bude vyřazen (k popisu projektu slouží pole Popis projektu).