cestovni-ruch.cziCOT.czCZeCOT.infoWMP.czXMLevents

Outgoing

Globalizace a cestovní ruch Globalizace a cestovní ruch 04/2002 | Globalizace zasáhla jedno z nejdůležitějších odvětví světové ekonomiky, jehož příjmy v roce 2000 činily 476 miliard amerických dolarů, ve kterém je zaměstnáno více než 10 % aktivního obyvatelstva světa a které bylo po staletí doménou malých a středních podniků. Tímto odvětvím je cestovní ruch. Více › Zákon o cestovním ruchu nám zamotá hlavy 04/2002 | Jak jsme již v několika vydáních COT Businessu informovali, chystá se projednávání návrhu komplexního zákona o cestovním ruchu, jehož spolupředkladateli jsou Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo pro místní rozvoj. Návrh tohoto zákona vznikl jako výsledek iniciativy Ministerstva životního prostředí, jehož návrh Zákona o podpoře trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu na území obcí jsme zveřejnili v září minulého roku. Více › Stanovy asociace cestovních kanceláří a agentur České republiky 01/2002 | Již dlouhou dobu se diskutuje o jednotné asociaci cestovních kanceláří a agentur ČR. V tuto chvíli o jejím vytvoření jednají ACK a AČCKA. Přinášíme Vám dokument, který je výsledkem jednání pracovních skupin obou asociací a je nyní předkládán členům obou asociací k připomínkám. V AČCKA se předpokládá ukončení diskuse a hlasování členů, ve kterém by se měli jednoznačně vyjádřit k dalšímu postupu, do 31.3.2002. Následně na jarních Dnech kontaktů AČCKA by mělo prezidium informovat o dalším postupu a oznámit výsledek hlasování členů. Více ›
Týden v Karibiku je lepší, než měsíc v lázních Týden v Karibiku je lepší, než měsíc v lázních 01/2002 | INDALO SPACE je cestovní kancelář, která se specializuje (většinou) na frankofonní a (výhradně) tropické ostrovy. Právě prožívá vrchol své šesté sezóny a ke své činnosti je samozřejmě vybavena všemi patřičnými náležitostmi dle milovaného zákona 159/1999 Sb. Spolumajitelku a jednatelku společnosti Milenu Slezákovou znám už léta letoucí a vím, že je Karibikem přímo posedlá. Tak jsem si pomyslel, že by se o důvody této obsese mohla podělit i s vámi, čtenáři a klienty COT Businessu. K čemuž směřovala i moje první otázka. Více › Dohoda ACK a AČCKA 02/2002 | Pověření zástupci z řad ACK a AČCKA níže deklarují úroveň shody dosaženou v jednotlivých otázkách a stanoví další postup pro jednání a úkony směřující k vytvoření Asociace cestovních kanceláří a agentur. Více › Asociace informuje - Zákon č. 159/1999 Sb. v roce 2002 02/2002 | Rok 2001 byl přelomem v cestovním ruchu v souvislosti s platností nového zákona č.159/1999 Sb. Provozování CK přestalo být volnou živností a klienti nakupují zájezdy s vědomím určité ochrany svých finančních prostředků, které věnují na nákup dovolené. Všichni, kterým zákon uložil úkoly, se potýkali s potížemi, jak vše zvládnout v období přípravy sezóny a někdy i v jejím průběhu. Jednalo se nejen o administrativní zátěž, ale někdy i o strastiplné ověřování jak některé mechanismy fungují, resp. měly by fungovat, jaký je výklad některých ustanovení, jak je aplikují jednotlivé živnostenské úřady, co a jak je nutné vyplňovat, jaké dokumenty či v jaké formě předkládat... Nelehkou pozici mělo jistě i MMR a pojišťovny, aby zvládly objem žádostí. Více ›
Konec černého podnikání? Konec černého podnikání? 03/2002 | Sezona se pěkně rozbíhá a stále se nemůžeme dočkat toho, aby bylo průhledné, s kým pojišťovny uzavřely dodatek k pojistné smlouvě na rok 2002. Všichni prodávají všem, a tak může být realitou, že někdo prodává na sezonu již nepojištěný produkt a ani o tom neví. Asociaci českých cestovních kanceláří a agentur i naše kolegy v druhé asociaci tato situace poněkud znepokojuje. Více ›