cestovni-ruch.czCOT BusinessCOT mediaCZeCOT.infoWMP.czXMLevents

Nové rozdělení turistických regionů

Zařazeno v
Města & Regiony

5.3.2010

Agentura CzechTourism zveřejnila novou mapu turistických regionů, která byla schválena Asociací krajů České republiky na lednovém zasedání v Brně. Aktuální rozdělení turistického potenciálu České republiky se opírá o sedmnáct regionů a čtyřicet oblastí.

Původní rozdělení turistických regionů pochází z roku 1999 a v současné době již neodpovídá potřebám českého turismu. Proto byla na základě strategií cestovního ruchu jednotlivých krajů pro léta 2007 až 2013 připravena mapa nová, kterou představil ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška na zasedání Asociace krajů České republiky v rámci veletrhu cestovního ruchu GO a REGIONTOUR 2010. Mapa nově obsahuje sedmnáct turistických regionů oproti původním patnácti. Toto navýšení je způsobeno potřebami regionu Východní Morava a rozdělením turistického regionu Východní Čechy na dva – Východní Čechy (území Pardubického kraje) a Královéhradecko (území Královéhradeckého kraje). Dále se mění hranice nebo názvy některých regionů.

Turistické regiony České republiky Turistické regiony České republiky

Rozdělení potenciálu cestovního ruchu v nové mapě turistických regionů bude podkladem pro generování dat Českého statistického úřadu, dále bude sloužit k marketingovým aktivitám na podporu domácího cestovního ruchu a využíváno bude i v rámci realizace projektů Integrovaného operačního programu, které zaštiťuje ministerstvo pro místní rozvoj a agentura CzechTourism. Zástupci jednotlivých turistických regionů, popřípadě oblastí (pokud není region zastřešen jednou organizací) se pravidelně, dvakrát ročně, scházejí na pracovních setkáních, která organizuje agentura CzechTourism.

Text: CzechTourism
Mapa: Žaket