cestovni-ruch.cziCOT.czCZeCOT.infoWMP.czXMLevents

Nominace na Osobnost cestovního ruchu 2014 – Holiday World Award

Zařazeno v
Outgoing
Incoming
Města & Regiony
HORECA & MICE
Studenti & Učitelé

5.2.2015

Přinášíme abecedně řazený seznam nominací na ocenění Osobnost cestovního ruchu 2014 - Holiday World Award spolu se zdůvodněním od nominátorů. Výsledky ankety budou slavnostně vyhlášeny 19. února 2015 během zahajovacího ceremoniálu veletrhu Holiday World 2015.

Finalisté:

Nora Dolanská, ředitelka Prague City Tourism (dříve Pražská informační služba)

 • za dlouholetý přínos cestovnímu ruchu v různých pracovních pozicích;
 • za předávání zkušeností mladé generaci na UK;
 • především pak za aktivity v současné pozici ředitelky PCT:
 • za kvalitativní posun v destinačním marketingu hlavního města Prahy (je 1. osoba na pražském magistrátu, která se zasloužila o to, že se „páni konšelé“ dozvěděli, že něco jako cestovní ruch vůbec existuje),
 • za rychlou a radikální transformaci zkostnatělé Pražské informační služby na moderní marketingovou organizaci destinačního managementu Prague City Tourism, podařilo se jí aktivizovat činnost Pražské informační služby a výrazně posílit její úlohu a poslání vůči zahraničním i domácím turistům. Vybudovala moderní marketingovou organizaci se širokým spektrem vzájemně se doplňujících aktivit.
 • za odbornou argumentaci vedoucí ke změně zřizovací listiny této příspěvkové organizace;
 • za nový grafický vizuální styl Prague City Tourism a vybudování nového oficiálního internetového turistického portálu hl. m. Prahy.

Nora Dolanská si vyzkoušela práci v cestovním ruchu na nejrůznějších pozicích. Od průvodcovské činnosti, tajemnice AČCKA, ředitelky zahraničního zastoupení agentury CzechTourism ve Vídni až po pedagogickou činnost a současnou ředitelku Prague City Tourism. Ve všech těchto mnohdy vysokých funkcích se nebránila žádné činnosti, o které byla přesvědčena, že ji posunou blíž k cíli. I dnes s mladistvým elánem bojuje za to, aby byla Praha vnímána jako nejkrásnější město v Evropě. Všemi silami a úspěšně se snaží, aby „Praha nezůstala jenom Pražákům“.

Jaroslav Krejčí

 • za vybudování sportovně relaxačního centra Monínec včetně lyžařského areálu do dnešní podoby, které je jediným ve středních Čechách a již si získalo věhlas i za hranicemi ČR;
 • za zásluhu o vznik nové turistické oblasti Toulava, která má přesah do dvou krajů, získává na oblibě a těší se zvyšující se návštěvnosti;
 • za úsilí najít jakýkoliv model, který by mohl být nápomocen financování cestovního ruchu;
 • svou práci dělá srdcem, s nadšením a zdravým rozumem.

 

Rostislav Vondruška, ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism (do 12/2014)

 • za dlouhodobý kooperativní a vstřícný přístup ke spolupráci v tématech společné prezentace a prosazování lázeňství a cestovního ruchu, a to jak ve vztahu ke Sdružení lázeňských míst, tak ve vztahu konkrétně ke Karlovým Varům;
 • za velmi významný podíl na zviditelnění jak domácího, tak zahraničního cestovního ruchu, v čele ČCCR - CzechTourism byl velmi pracovitým odborníkem připraveným vždy jednat o nabídnuté spolupráci;
 • za vše, co v průběhu své dosavadní kariéry jako ředitel agentury CzechTourism i jako někdejší ministr pro místní rozvoj udělal pro podporu příjezdového cestovního ruchu i domácí turistiky.

 

Ostatní nominovaní:

Miroslav Balaštík, nakladatel

 • za soustavnou prezentaci původní literární tvorby s destinačním obsahem (Dějiny světla – Příbramsko, Žítkovské bohyně – Karpaty, Fabrika – Brno)

 

Jana Berková, CzechTourism

 • za podporu dobrých myšlenek,

Pro mnohé neznámá osoba, která za více než 10 let svého působení na v agentuře CzechTourism vystřídala více různých pozic. Bez ohledu na velikost své funkce se vždy chová korektně, respektuje názor podnikatelů a snaží se vždy podpořit dobré myšlenky.
 

Dana Daňová, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy

 • za jedinečný způsob vyzvednutí tématu „církevní turistiky“ na Východní Moravě;
 • za budování produktu Evropská kulturní stezka Cyrila a Metoděje společně s řadou partnerů. Dnes se už jedná o projekt nadnárodní úrovně, do kterého je zapojena celá řada zemí. Potvrzuje, že skutečný rozvoj cestovního ruchu je možné dělat i z okrajového regionu.

 

Zdeněk Giormani, vedoucí oddělení Czech Convention Bureau

 • za vedení CCB a příkladnou podporu regionálních Convention Bureau. 

 

Kateřina Havránková, jednatelka ArcheVia s.r.o.

 • za realizaci produktu Zážitkový park Zeměráj.

 

Pavel Hlaváč, prezident Asociace turistických informačních center ČR

 • za mnohaletý podíl na rozvoji cestovního ruchu a jeho propagace v Polabí.

 

Pavel Hlinka, viceprezident SOCR a zástupce vzdělávací sekce AHR ČR

 • za neutuchající snahu o pozvednutí úrovně tuzemského vzdělávání v oboru hotelnictví a gastronomie.

 

Roman Horský, ředitel Zoo Zlín-Lešná

 • za vedení zlínské zoo, která pod jeho vedením zaznamenává rok od roku rostoucí návštěvnost. Je druhou nejnavštěvovanější zoo v ČR. V loňském roce otevřená Zátoka rejnoků se stala doslova návštěvnickým hitem. Zlínská zoo je nejvýznamnějším turistickým cílem Zlínského kraje /Východní Moravy a významně se podílí na celkovém výkonu cestovního ruchu v regionu.

 

Radim Jančura, majitel společností Student Agency a Orbix

 • za dlouhodobé zkvalitňování služeb osobní dopravy.

 

Monika Konvičná, ředitelka Destinačního managementu turistické oblasti Beskydy-Valašsko

 • za rozvoj cestovního ruchu v regionu Beskydy-Valašsko.

Od roku 1997 se profesně věnuje cestovnímu ruchu, od provozní horského hotelu v Beskydech, přes manažera turistické destinace Beskydy-Valašsko v obecně prospěšné společnosti Destinační management Moravskoslezský, kde vytvářela produkty, ale také sítě partnerů napříč veřejným i soukromým sektorem. Dále pracovala pro Sdružení Region Beskydy a v roce 2009 se stala ředitelkou Beskydského informačního centra, p. o., vytvářela produkty i potřebná partnerství. V roce 2011 jí bylo svěřeno řízení o.p.s, Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, náplní společnosti je především síťování napříč veřejným i soukromým sektorem. Podařilo se tak zvýšit angažovanost poskytovatelů služeb a obci, definovat priority a strategií cestovního ruchu  v TO Beskydy-Valašsko.  V lednu 2013 stála u založení Fondu cestovního ruchu, jehož přispívatelé jsou města a obce TO. Jako koordinátorka projektu dokončila Regionální návštěvnickou kartu Beskydy-Valašsko, o kterou projevilo zájem více jak 120 poskytovatelů služeb. Od roku 2009 je členem rady A.T.I.C ČR za Moravskoslezský kraj.

 

Jan Kratina, generální ředitel CPI Hotels 

 • za vybudování hotelového řetězce, který v poměrně krátké době získal první místo na trhu v České republice a nyní expanduje i do zahraničí, což ještě před pár lety bylo něco neuvěřitelného.

 

Ondrej Krátký, spoluzakladatel projektu Liftago

 • za aplikaci umožňující vybrat si taxikáře podle toho, jakou má pověst, za kolik jezdí, jak je daleko
 • vstup na taxikářkou scénu v Praze.

 

Petr Krč, obchodní ředitel CK ATIS

 • za skvělou prezentaci produktů DCR a to dlouhodobě! 

 

Petr Kulhánek, primátor Města Karlovy Vary, předseda Sdružení lázeňských míst

 • za intenzivní práci na novele Indikačního seznamu, která vstoupila v platnost k letošnímu roku 6.1.2015. Zasloužil se tak o zachování finančních prostředků pro české lázně.

 

Hana Maierová, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje

 • za dlouhodobou intenzivní práci ve prospěch cestovního ruchu jakožto ekonomického odvětví;
 • za její osobní nasazení v řešení legislativní nouze v cestovním ruchu;
 • za trvalé úsilí o sladění regionální, krajské a státní úrovně cestovního ruchu.

 

Daniel Mourek,  koordinátor Labské stezky a evropské sítě dálkových cyklotras EuroVelo v ČR, viceprezident Evropské cyklistické federace

 • za dlouholetý přínos cestovnímu ruchu v Nadaci Partnerství;
 • za aktivní prosazování udržitelného rozvoje cestovního ruchu;
 • za předávání zkušeností mladé generaci.

 

Oskar Mužíček, ředitel Okresní hospodářské komory v Jablonci n. Nisou

 • za zmapování, záchranu a využití technických památek v celém Euroregionu Nisa.
 • OHK připravuje a vydává průvodce po těchto památkách a velice intenzívně je zapojuje do cestovního ruchu - a daří se jim to.

 

Monika Palatková, generální ředitelka agentury CzechTourism (do 9/2014 vedoucí katedry ekonomiky cestovního ruchu, VŠO Praha)

 • za bohatou odbornou a publikační činnost (nakl. Grada);
 • za práci ve Společnosti vědeckých expertů cestovního ruchu;

Postup na místo ředitelky agentury CzechTourism plně odpovídá odbornému i metodologickému dlouholetému směřování k naplňování cílů moderně chápaného prožitkového turismu.

 

Jan Papež, majitel CK Marco Polo, místopředseda ACK ČR

 • za profesionální komentáře a vyjádření k problémům cestovního ruchu,

Vybudoval cestovní kancelář Marco Polo (podniká v cestovním ruchu od roku 1990) a k tomu se soustavně a aktivně podílí na vysvětlování široké problematiky cestovního ruchu z pozice místopředsedy ACK ČR. Současně pracuje jako tiskový mluvčí asociace. Jen v roce 2014 absolvoval minimálně 220 vystoupení v TV, rozhlase a v tisku. Jeho podíl na práci pro cestovní ruch je mimořádný, je významnou tváří cestovního ruchu.

 

Vít Pechanec, jednatel World Media Partners, s.r.o.

 • za dlouholeté šíření informací o cestovním ruchu pomocí moderních technologií;
 • za projekt GEOFUN, který si získal oblibu nejen u svých hráčů, ale i u zástupců měst a regionů;
 • za předávání zkušeností mladé generaci.

 

Miloš Picek, ředitel Regionální rozvojové agentury Šumava, předseda Rady Národního parku Šumava, majitel i provozovatel soukromého dětského domova v Korytě, okres Prachatice

 • za profesní i osobní iniciativu vedoucí k posílení cestovního ruchu na Šumavě;
 • za iniciaci větší průstupnosti Šumavy včetně úsilí o další hraniční přechody do Bavorska a Rakouska;
 • za rozšíření sítě značených turistických tras na Šumavě;
 • za mimořádný podíl na vymezení a realizaci projektu Bílá stopa (600 km upravených lyžařských stop).

Je iniciátorem i spolupracovníkem na mnoha koncepčních i propagačních materiálech ve prospěch rozvoje cestovního ruchu na Šumavě.

 

Josef Pleskot, architekt

 • za mimořádnou transformaci architektonických souborů do podoby atraktivních turistických cílů (Zámecké návrší Litomyšl, Svět techniky Ostrava)

 

 Josef Rux, odborný asistent, katedra cestovního ruchu VŠPJ, Jihlava

 • za metodickou a publikační činnost především v oblasti průvodcovské činnosti.

 

Michaela Severová, ředitelka sdružení České dědictví UNESCO, vedoucí Odboru kultury a cestovního ruchu MÚ Litomyšl

 • za vytrvalou práci pro město Litomyšl, Českou inspiraci a České dědictví UNESCO.

 

Viliam Sivek, generální ředitel Sivek Hotels, předseda Asociace cestovních kanceláří ČR

 • za práci pro Asociaci cestovních kanceláří, kterou dělá vedle své podnikatelské činnosti;
 • za výrazné rozšíření činnosti a vlivu ACK ČR díky kterému oslaví ACK ČR své 25 narozeniny s významnou členskou základnou;
 • za to, že dokázal najít společnou řeč s Romanem Škrabánkem, prezidentem Asociace českých cestovních kanceláří a agentur a coby hlavy dvou předních profesních svazů iniciovali vznik Travel Meeting Pointu, který zachoval tradici podzimního B2B veletrhu v Praze.

 

Jan Světlík, generální ředitel a předseda představenstva Vítkovice Holding

 • za iniciativu a zarputilost, díky které se podařilo podle projektu Ing. arch. Josefa Pleskota vybudovat  tzv. Dolní oblast Vítkovice jako unikátní živoucí skanzen industriální architektury, centrum kultury, vzdělávání a významnou turistickou oblast, která se stále více a více vpisuje do života nejen Ostravy ale celého kraje a je unikátní ve střední Evropě.

 

Ilja Šedivý, předseda představenstva Regata Čechy, a. s.

 • za dlouhodobé úspěšné provozování dvou čtyřhvězdičkových hotelů v Královéhradeckém (hotel Horizont v Peci pod Sněžkou) a v Libereckém kraji (hotel Port v Doksech);
 • za získání titulu Stavba roku Libereckého kraje za rekonstrukci a modernizaci hotelu Port;
 • za spolupráci s místní samosprávou při rozvoji cestovního ruchu v oblasti východních Krkonoš a Máchova jezera, za dlouholetý rozvoj kvalitních hotelových služeb v těchto oblastech;
 • za podporu a propagaci projektu Czech Specials, a to včetně úspěšné spolupráce s místními dodavateli, za zapojení hotelů do projektu Grand Restaurant Festival.

 

Roman Škrabánek, prezident Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

 • za nezištnou spolupráci s Evropskou komisí a Evropským parlamentem na zkvalitnění cestovního ruchu nejen u nás, ale i v celé Evropě;
 • za připomínkování a osobní vyjednávání evropské legislativy prostřednictvím ECTAA;
 • za to, že dokázal najít společnou řeč s Viliamem Sivekem, předsedou Asociace cestovních kanceláří ČR a coby hlavy dvou předních profesních svazů iniciovali vznik Travel Meeting Pointu, který zachoval tradici podzimního B2B veletrhu v Praze.

 

Květoslav Tichavský, starosta Uherského Hradiště (do r. 2014)

 • za systematickou podporu cestovního ruchu v tomto městě a na Slovácku.

 

Petr Manuel Ulrych, šéfredaktor COT business a spolutvůrce diskusních setkání odborníků COTakhle snídani na téma…

 • za neustálý posun odborného časopisu COT business, který řídí již 10 let.

Pod jeho vedením je COT business úspěšným odborným titulem, který se stal nepostradatelnou studnicí invence a informací pro všechny, kdo pracují v cestovním ruchu. Před rokem stál u zrodu diskusních snídaní, pro které hledá a pojmenovává ta nejdůležitější témata z cestovního ruchu.

 

Michal Veber, tajemník Asociace cestovních kanceláří ČR

 • za vytrvalou a intenzivní práci pro Asociaci cestovních kanceláří ČR.

 

Zuzana Vojtová, ředitelka Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava, předsedkyně Asociace organizací cestovního ruchu

 • za neutuchající nadšení v práci pro rozvoj cestovního ruchu;
 • za nasazení při řešení legislativní nouze v cestovním ruchu;
 • za inspirativní práci v tvorbě produktů cestovního ruchu, nyní zejména za Sklepní uličky.

 

Josef Zelenka, profesor katedry rekreologie a cestovního ruchu, Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové

 • za bohatou odbornou a publikační činnost především v oblastech přírodního turismu.

 

Zdeněk Zídek, starosta obce Lipno nad Vltavou

 • za dlouholeté a soustavné vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v obci Lipno nad Vltavou, která se stala jednou z nejúspěšnějších destinací cestovního ruchu v České republice;
 • za systematický rozvoj bezbariérové destinace cestovního ruchu;
 • za podporu spolupráce při rozvoji cestovního ruchu mezi orgány veřejné správy a podnikatelskými subjekty, díky které je obec nositelem titulu Evropské komise EDEN a také titulu Best Realty;
 • za snahu rozvíjet cestovní ruch v celé oblasti Lipenska.

 (Pozn.: některé nominace byly redakčně kráceny či upraveny)