cestovni-ruch.cziCOT.czCZeCOT.infoWMP.czXMLevents

Náš kraj 2002

Zařazeno v
Města & Regiony

11/2002

Slavnostní vyhlášení výsledků 1. ročníku soutěže 

V rámci doprovodného programu 35. ročníku mezinárodního festivalu filmů a videospotů s tematikou cestovního ruchu byly 26. září 2002 slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže Náš kraj, kterou letos poprvé vyhlásila a zorganizovala redakce časopisu COT Business. Soutěž měla podpořit nově vzniklé krajské úřady v jejich práci, přispět k zviditelnění jejich aktivit na podporu cestovního ruchu v daných oblastech a zároveň je k těmto aktivitám motivovat. Ohlas na soutěž byl velký a s ohledem na to, že byla vyhlášena v červnu, sešlo se ve všech 3 kategoriích značné množství příspěvků.

 

Nejlepší informační centrum v kraji

Jednotlivá centra byla do soutěže nominována krajskými úřady, uzávěrka přihlášek byla 30. června. Nezáleželo na tom, zda zřizovatelem je přímo krajský úřad, či zda jde o centrum se soukromým zřizovatelem. Podstatné bylo, zda a jak plní svoji funkci. Krajské úřady ve svých nominacích také zdůvodňovaly, proč volí právě to či ono centrum.

Nominovaná centra poté navštěvovali naši porotci. Porota byla v této kategorii složena nejen z členů redakce COT, ale také z odborníků s praktickými zkušenostmi. V čele poroty stál Miroslav Foltýn, prezident A.T.I.C. ČR. Porota měla za úkol posoudit, jaké služby dané centrum poskytuje, jaká je jejich kvalita a s jakým přístupem se jeho návštěvníci setkají. Hodnotila se také poloha centra, jeho dostupnost, otevírací doba, způsob, jakým se o centru dozvídají turisté a další skutečnosti. Z tohoto pohledu se porotcům nejvíce líbila tato tři nominovaná informační centra:

1. místo: Infocentrum Český Krumlov, Jihočeský kraj

 

- za rozsáhlé nadstandardní služby v oblasti poskytování informací turistům a návštěvníkům z ČR a zahraničí

2. místo: Městské informační centrum Ostrava, Moravskoslezský kraj

 

- za poskytování informací turistům a návštěvníkům regionu na vysoce profesionální úrovni v rámci všech jeho pracovišť

3. místo: IC Boží Dar v Karlovarském kraji

 

- za vysoce kvalitní poskytování informací turistům a návštěvníkům v oblasti Krušných hor

 

Nejlepší internetová prezentace kraje

 

Do této kategorie byly automaticky zařazeny internetové stránky všech krajských úřadů České republiky. Porota se zaměřila zejména na to, zda a jakým způsobem stránky úřadů prezentují turistické možnosti v krajích, na jejich funkčnost, přehlednost, obsažnost, grafické zpracování a na kvalitu překladů v případných jazykových mutací. V porotě vedle zástupců redakce COT Business zasedli odborníci na internetové aktivity v cestovním ruchu, konkrétně z Univerzity Hradec Králové a z internetového serveru Cestovni-ruch.cz. V této kategorii bylo hlasování poroty o poznání jednodušší, poměrně bez větších problémů se shodla na těchto výsledcích:

1. místo: Moravskoslezský kraj - www.kraj-moravskoslezsky.cz

 

- síla této internetové prezentace tkví dle poroty v pěkném designu, přehlednosti, dobrém logickém členění informací, množství informací z oblasti cestovního ruchu včetně marketingové studie, v přehledu turistických informačních center, adresáři obcí a v odkazech na další zdroje informací v kraji.

2. místo: Kraj Vysočina - www.kr-vysocina.cz

 

- porotci kladně hodnotili fakt, že stránky obsahují přehled turistických akcí v kraji, tipy na výlety po Vysočině, fotogalerii, jsou osobitě graficky zpracovány a pracují s profily návštěvníků, kterým navíc dávají ne vždy obvyklou možnost fulltextového vyhledávání

3. místo: Jihočeský kraj – www.jihocesky-kraj.cz

 

- ačkoli na této prezentaci turistické informace prakticky chybějí, porotě se stránky líbily pro kvalitní design, rozsáhlé informace, možnost stažení důležitých dokumentů a dobře zpracovanou anglickou mutaci.

 

Nejlepší cizojazyčný propagační materiál kraje

Soutěžní příspěvky do této kategorie nominovaly opět krajské úřady. Každý kraj mohl nominovat jeden materiál (mapu, průvodce či jinou publikaci). Porota složená z reklamních odborníků, zástupců České centrály cestovního ruchu, vydavatelství COT media a jeho jazykových poradců hodnotila obsahovou úroveň nominovaných materiálů, jejich grafické a tiskové zpracování či kvalitu fotografií, stejně tak i kvalitu překladů. Ukázalo se, že právě tato kategorie byla pro porotu největším oříškem a nad jednotlivými příspěvky vedli její členové dlouhé diskuse. Porota v této kategorii narazila i na pár kuriozit. Dlouho například nevěděla, jak se postavit ke skutečnosti, že jistý nejmenovaný kraj na obálku svého materiálu umístil výřez z mapy České republiky a „jakoby náhodou“ z této mapy vymazal název sídelního města kraje sousedního. Velké výhrady měla porota k úrovni překladů do jednotlivých jazykových mutací. Nakonec se porotci shodli na tomto pořadí:

1. místo: Jihomoravský kraj za publikaci South Moravia – Tourist programmes

 

- dle názoru poroty je tento materiál vyroben zcela v souladu se současnými trendy v tomto oboru v západní Evropě, má sdílnou obálku s pěkným logem, přehledný text, kvalitní fotografie a je dobře graficky i tiskově zpracován.

2. místo: Karlovarský kraj za turistickou mapu kraje

 

- porotu si získala výraznou obálkou, dobrým popisem hlavních atraktivit kraje, praktickým způsobem skládání, formátem, ilustracemi i kvalitou použitého papíru.

3. místo: Ústecký kraj za publikaci Bezirk Ústí nad Labem

 

- porotu zaujala především kvalitní grafika, profesionální fotografie a komplexnost informací o kraji.

 

Vítězové jednotlivých kategorií převzali z rukou porotců, mezi kterými nechyběli ředitel České centrály cestovního ruchu Ing. Karel Nejdl, prezident A.T.I.C. ČR Miroslav Foltýn, ředitel reklamní agentury QUO Viktor Pudil ani zástupci redakce COT Business, hodnotné ceny. Ty do soutěže věnovaly mj. cestovní kancelář B&K Tour Hradec Králové, společnost H&Hotels, ZOO Dvůr Králové či Novoměstský pivovar v Praze.

      

Soutěž byla v roce 2002 vyhlášena záměrně pouze ve třech kategoriích, aby všechny kraje měly stejné výchozí šance. Vzhledem k tomu, že v různých oblastech probíhal faktický přechod na nové krajské uspořádání různě rychle, nemohly by některé kraje nominovat příspěvky do všech kategorií. V příštím ročníku soutěže se ale můžete těšit na nové kategorie, šanci by měly dostat i jednotlivá města a další subjekty. Soutěžní kategorie pro příští ročník budou vyhlášeny v prosincovém vydání COT Business.

 

Text: Petr Manuel Ulrych
Foto: Pavel Dvořák a COT Business