cestovni-ruch.cziCOT.czCZeCOT.infoWMP.czXMLevents

Legislativa

Penzión ako významná alternatíva ubytovania cestovného ruchu na Slovensku 02/2003 | Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR, uvedená v Zbierke zákonov pod č. 419/2001 upravuje kategorizáciu ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried. Penzión je charakterizovaný ako jednoduché ubytovacie zariadenie hotelového typu minimálne s 5 izbami a maximálne so 4 stálymi lôžkami v izbe. Více › O utopencích, syrečkách a rumu 15.12.2002 | Oblast potravin, stejně jako jiné oblasti významné z hlediska zdraví, života, ekonomických a dalších zájmů občanů České republiky, je upravena celou řadou právních předpisů. Více › Zachování snížené sazby DPH na restaurační služby - problém ! 11/2002 | V zářijovém čísle na str. 64 jsme Vás informovali o návrhu Zákonu o dani z přidané hodnoty a otiskli výňatek z dopisu, s připomínkami k zákonu, který adresovalo Sdružení HO.RE.KA panu premiérovi Špidlovi. Na této stránce si můžete přečíst odpověď náměstkyně ministra financí k problému zachování snížené sazby DPH na restaurační služby. Více ›
Analýza ročního působení zákona o cestovním ruchu 09/2002 | Význam cestovního ruchu (dále CR) jako stále důležitějšího odvětví národního hospodářství ve všech ekonomicky vyspělých i rozvojových zemích stále roste. Významný je multiplikační efekt, který doprovází rozvoj CR – mimo zvýšení zaměstnanosti se významnou měrou podílí na tvorbě HDP, ovlivňuje platební bilanci státu, ovlivňuje příjmy státního rozpočtu, místních rozpočtů a podporuje podnikatelské aktivity. Přesto je význam CR v mnoha zemích – mezi nimi také v České republice – stále podceňován. Po roce 1989 byl rozvoj tohoto odvětví státem minimálně podporován. Více › Věcný záměr zákona o cestovním ruchu 05/2002 | Věcný záměr zákona o cestovním ruchu zpracovává Ministerstvo pro místní rozvoj společně s Ministerstvem životního prostředí. Přinášíme zatím tzv. základní návrh, jelikož v době uzávěrky tohoto vydání byl zákon v připomínkovém řízení obou ministerstev. Více › Zákon o cestovním ruchu nám zamotá hlavy 04/2002 | Jak jsme již v několika vydáních COT Businessu informovali, chystá se projednávání návrhu komplexního zákona o cestovním ruchu, jehož spolupředkladateli jsou Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo pro místní rozvoj. Návrh tohoto zákona vznikl jako výsledek iniciativy Ministerstva životního prostředí, jehož návrh Zákona o podpoře trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu na území obcí jsme zveřejnili v září minulého roku. Více ›
Asociace informuje - Zákon č. 159/1999 Sb. v roce 2002 02/2002 | Rok 2001 byl přelomem v cestovním ruchu v souvislosti s platností nového zákona č.159/1999 Sb. Provozování CK přestalo být volnou živností a klienti nakupují zájezdy s vědomím určité ochrany svých finančních prostředků, které věnují na nákup dovolené. Všichni, kterým zákon uložil úkoly, se potýkali s potížemi, jak vše zvládnout v období přípravy sezóny a někdy i v jejím průběhu. Jednalo se nejen o administrativní zátěž, ale někdy i o strastiplné ověřování jak některé mechanismy fungují, resp. měly by fungovat, jaký je výklad některých ustanovení, jak je aplikují jednotlivé živnostenské úřady, co a jak je nutné vyplňovat, jaké dokumenty či v jaké formě předkládat... Nelehkou pozici mělo jistě i MMR a pojišťovny, aby zvládly objem žádostí. Více ›