cestovni-ruch.cziCOT.czCZeCOT.infoWMP.czXMLevents

Lázně

Management lázeňských služeb Management lázeňských služeb 05/2003 | Vysoká škola hotelová v Praze 8 otevírá nový studijní obor – Management lázeňských služeb. Tento obor je určen všem, kteří se chtějí specializovat na oblast managementu lázeňství, resp. na oblast managementu tzv. zdravotního cestovního ruchu. Více › ISO certifikace v lázeňských službách 03/2003 | Řízení kvality podle norem ISO 9000:2000 v lázeňství bylo tématem 1. regionálního workshopu, který se konal 5. února v Karlových Varech. Akci organizovala poradenská společnost Citellus spolu se Sdružením pro certifikaci systémů jakosti CQS a Vysokou školou hotelovou v Praze 8. Více › Smlouva o spolupráci v oblasti lázeňství 06/2002 | 13. května byla v Karlových Varech podepsána smlouva o spolupráci mezi Vysokou školou hotelovou v Praze 8 a akciovou společností Imperial Karlovy Vary. Více ›
Zákon o cestovním ruchu nám zamotá hlavy 04/2002 | Jak jsme již v několika vydáních COT Businessu informovali, chystá se projednávání návrhu komplexního zákona o cestovním ruchu, jehož spolupředkladateli jsou Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo pro místní rozvoj. Návrh tohoto zákona vznikl jako výsledek iniciativy Ministerstva životního prostředí, jehož návrh Zákona o podpoře trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu na území obcí jsme zveřejnili v září minulého roku. Více › Posouzení vlivů návrhu Sektorového operačního programu Cestovní ruch a lázeňství na životní prostředí (SEA SOP CRL) 03/2002 | V lednovém a únorovém vydání COT Business jsme otiskli na pokračování plné znění Sektorového operačního programu Cestovní ruch a lázeňství, který by měl pomoci rozvoji cestovního ruchu v ČR. V návaznosti na tento program Vám přinášíme další materiál s ním související. Více ›