cestovni-ruch.czCOT BusinessCOT mediaCZeCOT.infoWMP.czXMLevents

Kongresoví ambasadoři Prahy získali prestižní ocenění

Zařazeno v
HORECA & MICE

14.4.2017

Rezidence primátorky hlavního města Prahy byla ve čtvrtek 13. dubna dějištěm osmého ročníku akce s názvem Ambassador Awards Evening. Prague Convention Bureau zde předávala ocenění za přínos na poli kongresového průmyslu v hlavním městě.

Akce proběhla v rezidenci pražské primátorky Adriany Krnáčové za její osobní účasti

Prague Convention Bureau uděluje každoročně ocenění těm kongresovým velvyslancům, kteří se v předcházejícím roce nejvíce zasloužili o rozvoj kongresového průmyslu v hlavním městě. Cílem akce, která je součástí Ambassador Programu, je ocenit renomované české vědce, špičkové odborníky, profesory a lékaře, kteří Českou republiku zastupují v mezinárodních odborných asociacích, aktivně lobuje ve prospěch Prahy a posléze se také zapojují do práce přípravných vědeckých, programových nebo organizačních výborů mezinárodních kongresů a konferencí konaných v Praze. Za rok 2016 byli v šesti kategoriích oceněni následující ambasadoři a akce:

MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. a Mgr. Vladimír Vondráček byli oceněni za 55. Výroční konferenci částicové terapie

  • v kategorii Kongres roku 2016: MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. a Mgr. Vladimír Vondráček za 55. Výroční konferenci částicové terapie (PTCOG 55)

MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., FRCS si odnesl ocenění za 51. Kongres evropské asociace sdružující odborníky z oboru chirurgie

 

 

 

  • v kategorii Kongres do 500 účastníků roku 2016: MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., FRCS za 51. Kongres evropské asociace sdružující odborníky z oboru chirurgie (CESSR)

Ing. Libor Přeučil, CSc. převzal ocenění za Světový kongres inteligentních systémů a robotů

 

 

  • v kategorii Kandidatura roku 2016: Ing. Libor Přeučil, CSc. za Světový kongres inteligentních systémů a robotů (IROS 2021);

Martin Lehký ze společnosti Senator Travel si v kategorii Korporátní akce roku 2016 odnesl cenu za konferenci nejmenované švýcarské farmaceutické společnosti

 

 

 

 

  • v kategorii Korporátní akce roku 2016: Konference švýcarské farmaceutické společnosti

Za celoživotní přínos kongresovému průmyslu byl oceněn prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc.

 

 

 

 

  • ocenění za Celoživotní přínos kongresovému průmyslu: prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA – emeritní přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol

Speciální cenu KCP přebírala za MMR ČR Ing. Bc. Radmila Outlá, MBA

 

 

  • Speciální cena Kongresového centra Praha: Ing. Karla Šlechtová, Ministerstvo pro místní rozvoj za konferenci Evropský Habitat.

 

 

Roman Muška, ředitel Prague Convention Bureau„Kongresový průmysl je stále významnějším odvětvím pražské ekonomiky, což potvrzují i statistiky Českého statistického úřadu, který v hlavním v městě v loňském roce zaznamenal největší počet konferencí za posledních deset let. Celkem se jich v Praze konalo více 4 426. Za tento úspěch bych rád poděkoval všem kongresovým ambasadorům, kteří se podíleli na procesu získání akcí pro Prahu,“ dodal Roman Muška, ředitel Prague Convention Bureau. Ten také spolu s pražskou primátorkou Adrianou Krnáčovou a ředitelkou odboru cestovního ruchu MMR ČR JUDr. Renatou Královou předával ocenění vítězům jednotlivých kategorií. Speciální cenu KCP převzala zástupkyně MMR ČR Ing. Bc. Radmila Outlá, MBA z rukou ředitele KCP Romana R. Strauba a obchodní ředitelky KCP Ing. Lenky Žlebkové.

O vítězích jednotlivých kategorií rozhodoval nezávislý výbor složený z významných osobností cestovního ruchu, akademické i státní sféry. V rozhodovacím výboru letos zasedli: doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D., ředitelka státní agentury pro cestovní ruch CzechTourism; PhDr. Nora Dolanská, MBA, ředitelka Prague City Tourism; Ing. Marta Nováková, prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu; prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., vědec, pedagog a biochemik a prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy.

Slavnostní večer pořádá Prague Convention Bureau v rámci svého Ambassador Programu od roku 2010. Podporu Ambassador Awards Evening poskytly Magistrát hlavního města Prahy a Ministerstvo pro místní rozvoj.

Foto: -pmu-