cestovni-ruch.czCOT BusinessCOT mediaCZeCOT.infoWMP.czXMLevents

Hradec Králové je opět nejpříjemnějším místem pro cyklisty

Zařazeno v
Města & Regiony

2.8.2017

Město Hradec Králové obhájilo vítězství v druhém ročníku ankety Cyklobarometr měst. Na druhém místě se umístila Olomouc, která v žebříčku přeskočila Pardubice a Otrokovice. Do ankety se zapojilo na 1200 cyklistů, kteří odpovídali na třicítku otázek týkajících se infrastruktury, bezpečnosti či vztahu veřejné správy k rozvoji cyklodopravy. Výsledná známka poté odhalila nakolik je město pro cyklisty příjemné.

Hradec Králové byl mj. prvním městem, kde mohli cyklisté odložit kola do parkovací věže. Tu mimochodem do dvou let nahradí podzemní parkovací dům pro kola

Hradec Králové obhájil loňské vítězství v anketě s výslednou známkou 2,83. „Oproti minulému roku si Hradec ve výsledné známce o osm setin pohoršil,“ uvedl Daniel Mourek z Nadace Partnerství, která anketu pořádá. Cyklisté u Hradce Králové ocenili například to, že jsou ve městě pro jejich potřeby nastaveny semafory, nebo že nabízí dostatek míst, kde je možné kolo uzamknout.

O pouhou setinu hůře (2,84) skončila na druhém místě Olomouc, která poskočila z pátého místa. „Olomouc jsme se proto rozhodli vyhlásit Skokanem roku 2017,“ doplnil Mourek s tím, že Olomouc získá od Nadace Partnerství jako cenu elektronické sčítača Eco-counter pro sčítání cyklistů na tři měsíce zdarma. Olomouc od cyklistů získala vůbec nejlepší známky ze všech měst za údržbu komunikací pro cyklisty, za jejich dostatečnou šířku i za jejich zobousměrnění pro cyklisty.

O jednu příčku si pohoršily letos třetí Pardubice a čtvrté Otrokovice. Rozdíl mezi prvním a čtvrtým je ovšem naprosto nepatrný. Všechna čtyři města se vešla do čtyř setin.

Naopak na chvostu skončil Liberec, který si oproti loňskému roku pohoršil o jednu příčku. Jeho umístění vysvětluje skutečnost, že hned ve třetině otázek ankety dostal vůbec nejhorší známku. Například za veřejné půjčovny kol, srozumitelnost značení nebo za údržbu cyklostezek v zimních měsících. Průměrně poté v porovnání s ostatními městy cyklisté v Liberci hodnotí povrch stezek.

Mírné zlepšení v anketě zaznamenala i česká a moravská metropole. „Obě města poskočila shodně o dvě příčky a v celkovém hodnocení si Praha polepšila o devět setin, Brno pak o šest,“ řekl dále Mourek.

Anketa využívá metodiku takzvaného Klimatestu, kdy respondenti hodnotí města na stupnici od jedné do šesti a do celkového hodnocení postupují ta, u kterých odpovědělo více než 25 lidí. „Otázky byly rozděleny do čtyř hlavních bloků týkajících se stavu cyklodopravy, bezpečnosti cyklistů, komfortu na cyklostezkách a stavu infrastruktury. Výsledná známka je pak průměrem známek za jednotlivé bloky,“ objasnila metodiku Lenka Myšáková ze sdružení Auto*Mat, které koordinuje kampaň Do práce na kole.

Z celkového hodnocení vyplývá, že si města mírně polepšila. „Průměrná celková známka je 3,29, což je o čtyři setiny lepší než loni. Nejmírnější jsou cyklisté v hodnocení celkového stavu cyklodopravy, který ohodnotili známkou 3,07,“ dodal Mourek. Naopak nejhůře vychází města v otázkách veřejných půjčoven kol, značení objízdných tras pro cyklisty v případě uzavírky a také v otázce krádeží kol.

Anketu pod značkou Cyklobarometru hodlá Nadace Partnerství pořádat pravidelně a do budoucna ji rozšířit o další města. „V Německu se do podobné ankety zapojuje každé dva roky více jak sto tisíc respondentů, kteří hodnotí téměř pět set německých měst. Trendy ve vnímání cyklistiky v jednotlivých městech jsou pro místní politiky důležitou zpětnou vazbou,“ vysvětlil Mourek.

Výsledky i s přehledem otázek ankety (PDF) je možné nalézt na tomto odkaze

Foto: Shutterstock.com