cestovni-ruch.czCOT BusinessCOT mediaCZeCOT.infoWMP.czXMLevents

Kalendárium

 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
Dotcomhotel Hospitality E-Commerce & Revenue Management Konference

30.1.2018  - 31.1.2018 

Dotcomhotel Hospitality E-Commerce & Revenue Management Konference

Autoklub České republiky (Praha)

Holiday World 2018

15.2.2018  - 18.2.2018 

Holiday World 2018

Průmyslový palác (Praha 7 - Bubeneč)

Co nového u CZeCOTů

3.5.2006

Stalo se již tradicí, že na stránkách časopisu COT business jsou čtenáři pravidelně seznamováni s novinkami na turistickém serveru České republiky www.CZeCOT.com. Ani toto vydání nebude výjimkou. Pojďme tedy postupně...

Celostátní databanka akcí
Projekt celostátní databanky akcí byl vybudovaný v roce 2005 s výraznou finanční pomocí Státního programu podpory cestovního ruchu. Vzhledem k tomu, že existují mnohé projekty databank akcí, ať už regionálního, či tematického zaměření, kde jsou hlavními přispěvateli turistická informační centra, rozhodli jsme se je nezatěžovat dalším systémem, kam by měli akce zadávat, ale na rozdíl od některých jiných provozovatelů jsme se rozhodli pro strategii propojení s již fungujícími databankami akcí, která je sice programátorsky náročnější a znamená i nutný ruční proces validace importovaných dat, nicméně nezatěžuje informační centra zadáváním stejné informace do více systémů a přináší výrazně vyšší množství dat.

Do současné chvíle bylo zrealizováno propojení a domluvena spolupráce s těmito subjekty:
• Kraj Vysočina
• Jihomoravský kraj
• Liberecký kraj
• Plzeňský kraj
• Středočeský kraj
• Pardubický kraj (po dokončení turistického portálu východních Čech, který bude vycházet z datového jádra CZeCOT)
• Svaz vinařů České republiky – www.wineofczechrepublic.cz
• Kalendář železničních akcí – www.zelpage.cz

Jsme v jednání i s dalšími partnery, které s radostí představíme v některém z příštích vydání časopisu.

Kromě výše uvedených zdrojů samozřejmě existuje i jiný kanál, kudy se do systému mohou dostat další data týkající se akcí, a tím je administrační rozhraní, které využívají provozovatelé zařízení cestovního ruchu (muzea, výstavní, kulturní, sportovní zařízení apod.) pro zadávání a správu akcí a tiskových zpráv vztahujících se k provozovanému objektu.

Podobné možnosti zadávání a správy akcí budou mít také informační centra a pořadatelé akcí. U nich však funkcionalita musí být rozšířena na objekty v okolí. Toto bude řešeno v rámci projektu certifikace informačních center v Pardubickém kraji a v souběžném projektu turistického portálu východních Čech. Předpokládá se totiž, že úpravy a doplňování dat v systému (nejen týkajících se akcí) budou finančně odměňovány Krajských úřadem.

Struktura databanky byla vytvořena co nejuniverzálněji, aby bylo možné provádět import z jednotlivých datových zdrojů. Přesto zpracování importovaných akcí znamená manuální práci spojenou s validací údajů (napojení na číselníky apod.), neboť každý zdroj importu má totiž stanovenu rozdílnou strukturu datových položek.

Záznam akce je rozdělen na obsah a konání, což do budoucna umožní napojení např. na centrální databázi filmů či divadelních představení, a bude se tedy u nich registrovat jen datum a místo. U jednoho filmu či divadelního představení tak bude možné vypsat veškerá jeho konání na celém území ČR. Z akcí je možné vytvářet skupiny, typickým příkladem jsou např. festivaly. Další výhodou stanovené struktury je možnost zanášení jednotlivých ročníků akcí či festivalů. Uživatel se tedy bude moci při rozhodování návštěvy některé z akcí podívat na detaily loňského ročníku. K akcím je totiž možné zadávat tiskové zprávy, které se automaticky zařazují do Turistického informačního servisu. Veškeré akce zadávané či importované jsou geograficky lokalizované (daným objektem, městem či GPS souřadnicemi). To umožní vytvářet jakési mapy akcí, tedy prostorovou vizualizaci na daném výseku území pro dané datum či rozsah dat.

Databanka je plně připravena pro provádění překladů, neboť názvy i popisy se zadávají multijazyčně. U akcí evidujeme význam akce (místní, regionální, národní, mezinárodní), což v budoucnu může zajistit rozčlenění dat pro překlad apod. Akce jsou rozčleněny do 6 základních druhů, které jsou dále detailně rozděleny do více jak 230 typů s tím, že průběžně při zpracování akcí dochází k dalšímu doplňování. Systém dále uchovává i zrušené akce tak, aby se návštěvník serveru dozvěděl, že daná akce byla zrušena. K akcím je možné zadávat ceník vstupného (s automatickým překladem do dalších 8 jazyků) a fotografie. U akcí evidujeme, zda-li je vhodná pro vozíčkáře, zda-li je zajištěn překlad do znakové řeči, či je k dispozici externí titulkovací zařízení. K akcím je možné zadávat také link na prodejní kanál některého z dodavatelů. Časy konání akce je možné zadávat univerzálně nejen stanovením data a času, ale také rozsahem a multipoložkově. Systém umožňuje zadání i hrubého odhadu data konání (např. jen měsícem), datum v průběhu času pak může být upřesněno.

Japivo s širší podporou formátů
V minulém článku byl představen sofistikovaný Java Applet s interní zkratkou JAPIVO označující tzv. Javovský Applet Pro Inteligentní Vkládání Obrázků, který v systému zajišťuje zmenšení a překonvertování obrázku na straně administrátora (na jeho počítači) a na server již posílá obrázek (resp. obrázky) s potřebným formátem a velikostí. U appletu byla rozšířena podpora zpracovávaných formátů o vektorové typy a v současné verzi umožňuje konvertovat obrázky ve formátech DIB, DDB, BMP, GIF, JPEG, PICT, PNG, PSD, Sun Raster, TGA, TIFF, XBM, XPM, ICO, CUR, PCX, SVG a EPS.

Rozšiřujeme použití mentálních map
V únorovém čísle byli čtenáři COT business seznámeni v článku Jiřího Štýrského s problematikou mentálních map v cestovním ruchu a s následujícími definicemi „Kognitivní mapa je obrazem (vnitřní reprezentací) vnější reality, který si člověk vytváří na základě zkušeností a převzatých znalostí, reprezentací ovšem nikoli zcela přesnou! Mentální mapa jako obecnější pojem označuje obraz reálného i virtuálního světa v lidském mozku.“

I CZeCOT používá v rámci svých stránek mentální mapy. Jako první při samotném spuštění serveru před cca 3 roky byla mapa České republiky http://ceskarepublika.czecot.com znázorňující pomocí fotografické koláže atraktivity jednotlivých turistických regionů. Během dalšího vývoje pak byla spuštěna mapa lyžařských středisek http://lyzovani.czecot.com, kde vločky v mapě znázorňují jednotlivá střediska, a čím tmavší jsou, tím větší výšku sněhu nabízí. Server dále nabízí jednoduchou mapu lázní http://lazne.czecot.com a minulý rok přibyla mapa golfových hřišť http://golf.czecot.com, kde typ hřiště a počet jamek je odlišen různou barvou, což výrazně usnadňuje orientaci v nabídce golfového vyžití. Nejnovějšími mapami na serveru je mapa virtuálních prohlídek http://www.czecot.com/cz/?page=18 a webkamer http://www.czecot.com/cz/?page=19. Ta podobně jako v případě předchozích případů znázorňuje území České republiky a jednotlivé body na ní webkamery, po jejichž odkliku se zobrazí aktuální záběr z daného místa.

I přesto, že poslední případy nejsou typickými příklady mentálních map, rozhodně se do budoucna počítá s jejich dalším rozvojem. Nově budovaný turistický portál východních Čech bude jejich možností výrazně využívat.

Vít Pechanec, projektový manager
[javascript protected email address], 603 799 819