cestovni-ruch.czCOT BusinessCOT mediaCZeCOT.infoWMP.czXMLevents

10. kongres Svazu provozovatelů lanovek a vleků

Zařazeno v
Města & Regiony

19.9.2011

SPLVPokud chtějí provozovatelé lyžařských areálů obstát v tvrdé konkurenci nejen českých, ale i zahraničních středisek, musí kvalitě poskytovaných služeb věnovat zvýšenou pozornost. Potřebují kvalitu rozvíjet, propagovat a tím i lépe prodávat. A právě této problematice se bude věnovat 10. kongres Svazu provozovatelů lanovek a vleků, který se uskuteční 

v úterý 11. října 2011 v hotelu Tři věžičky ve Stříteži u Jihlavy.

Provozovatelé českých zimních středisek mají dvě možnosti, jak přilákat návštěvníky - buď nízkou cenou, nebo kvalitními službami. Nízká cena se zdá být jednodušším východiskem, ale je pravděpodobné, že nakonec podnikatele spíše vyřadí ze hry. Poskytovat kvalitu stojí mnohem více času a úsilí, výsledek však stojí za to - znamená spokojenost návštěvníků, kteří se nejen rádi vracejí, ale kladně o středisku referují v okruhu svých známých, takže i ti se přijedou přesvědčit. Středisku tak stoupá návštěvnost a tedy i zisk.

Motto kongresu zní:
ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIE BEZ KVALITY SLUŽEB = POLOVIČNÍ ÚSPĚCH.

O aktuálnosti tématu svědčí skutečnost, že nad kongresem převzal záštitu ministr pro místní rozvoj pan Ing. Kamil Jankovský, ale i Česká centrála cestovního ruchu - CzechtTourism a Svaz obchodu a cestovního ruchu.

Přednášek v rámci kongresu se ujmou špičkoví experti a v programu zazní např.:

  • Ministerstvo pro místní rozvoj představí připravovaný projekt Národní systém kvality služeb v cestovním ruchu, který již několik let existuje v některých turisticky vyspělých zemích a který bude pro provozovatele lanové dopravy financován z fondů EU.
  • SPLV bude prezentovat plnění nové strategie a směru, kterým se bude v rámci zvyšování kvality a podpory svých členů ubírat.
  • Bude představen nový způsob komunikace a získávání zpětné vazby od zákazníků, speciálně zaměřený projekt na zlepšení kvality poskytovaných služeb v návaznosti na chystanou masivní mediální podporu horských středisek.
  • Příspěvky na téma kvalita služeb přednesou i významní zahraniční hosté.
  • Přední experti zabývající se studiemi a výzkumy zveřejní významná data vztahující se k horskému cestovnímu ruchu.
  • Závěr kongresu bude věnován panelové diskuzi, které se zúčastní významné osobnosti jednotlivých oborů podnikajících v horském prostředí.

Cílem kongresu je seznámit účastníky s novými trendy vývoje v oblasti horského cestovního ruchu a umožnit výměnu zkušeností a poznatků. Přednesené informace pomohou účastníkům získat spokojené zákazníky, kteří budou z českých hor odjíždět s pocitem příjemného zážitku a budou se na české hory rádi vracet. Nastává doba náročného zákazníka, který perfektně vysněžené a upravené tratě a bezpečné dopravní technologie považuje za samozřejmost, ale kvalita, nápaditost a množství doprovodných služeb a zejména přístup personálu k zákazníkovi rozhodne, zda zůstane věrný českým horám, nebo se rozhodne využít zahraničních nabídek.

Každý provozovatel zimního areálu, který nechce být v budoucnu vyřazen ze hry, by si neměl nechat ujít jedinečnou příležitost načerpat informace a setkat se s přednášejícími, kteří mají k tématu kvality v zimním cestovním ruchu co říci.

www.splv.cz